AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΏΝ

Αργολίδος 31

2222 Λατσιά

Τηλ.: 22481897 – Φαξ.: 22487902

Email: latsia.schools@cytanet.com.cy

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

ΜΙΑ (1) θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γ΄, Λατσιών

ΜΙΑ (1) θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δ΄ Λατσιών.

Σημειώσεις:

  1. Και οι δύο πιο πάνω θέσεις ΣΒΝ θα εργοδοτηθούν για τέσσερις (4) ώρες ημερησίως, για πέντε (5) μήνες. 
  2. Η εργοδότηση θα γίνει στο αρχικό ωρομίσθιο της Κλίμακας Ε2 του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με βάση την οποία εργοδοτούνται οι ΣΒΝ.
  3. Οι ΣΒΝ θα αμείβονται μόνο για τις ώρες που θα εργάζονται.
  4. Το ωράριο εργασίας, θα συμφωνηθεί μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Κάθε Νηπιαγωγείου στο οποίο θα τοποθετηθούν.

Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας για την κάθε θέση, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της  Σχολικής Εφορείας Λατσιών, οδός Αργολίδος  31 Λατσιά (εντός του Λυκείου Λατσιών) – τηλ. 22481897.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν  μέχριτην Τετάρτη,  30 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 12 το μεσημέρι.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ