AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ: Θέσεις Εργασίας

Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Διανομείς

Η βιομηχανία αλλαντικών Γρηγορίου ζητά να προσλάβει διανομείς με έδρα τη Λεμεσό.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Να διαθέτουν ακέραιο χαρακτήρα
  • Να είναι απόφοιτοι σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Να έχουν πείρα στις διανομές
  • Να διαθέτουν άδεια φορτηγού και επαγγελματική άδεια

Απολαβές

Οι διανομείς μας, μαζί με τις άριστες προοπτικές ανέλιξης, απολαμβάνουν ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Ταμείο Προνοίας, 13ο και 14ο μισθό.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποταθούν στην πιο κάτω διεύθυνση.

info@grigoriou.com.cy  / Φαξ: 25392208 / Τηλ.: 25393238
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.Ε. ΛΤΔ,  Ελλάδος 63, 4182 Ύψωνας, Λεμεσός

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας. Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.