AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραφειακό Προσωπικό

Chr. Kapodistrias & Sons Ltd: Ζητείται Γραφειακό Προσωπικό – Λευκωσία

Η εταιρεία Χρ. Καποδίστριας και Υιοί Λτδ ζητά να προσλάβει Γραφειακό Προσωπικό για τα Κεντρικά Γραφεία της στην Λευκωσία.

Αρμοδιότητες:

  • Εκτέλεση διάφορων γραφειακών καθηκόντων

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πτυχίο από Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Άριστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook)
  • Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη
  • Ικανότητα ατομικής και ομαδικής εργασίας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο HR@chrkapodistrias.com με τίτλο:”Γραφειακό Προσωπικό – ANERGOSJOBS.COM”