AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Accountant

Ζητείται Accountant – Λευκωσία

Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. (GCP Law) με έδρα την Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει ΑΜΕΣΑ άτομο για τη θέση Client Accountant.

Αρμοδιότητες:

-Τήρηση των λογιστικών βιβλίων των πελατών (Book keeping/Καταχώρηση τιμολογίων, αποδείξεων κτλ).
-Διεκπεραίωση τραπεζικών πληρωμών
-Εγγραφή εταιρειών στο Φόρο Εισοδήματος/ΦΠΑ.
-Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων στο Φόρο Εισοδήματος/ΦΠΑ/taxisnet/vies.
-Επικοινωνία/συντονισμός/συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές, κυβερνητικές υπηρεσίες και πελάτες ημεδαπούς και αλλοδαπούς.
-Ετοιμασία και καταχώρηση ετήσιων εκθέσεων ΗΕ32.

Απαραίτητα προσόντα:
-Πτυχίο λογιστικής ή LCCI Higher
-Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
-Πολύ καλή γνώση και εμπειρία του λογισμικού Microsoft Office και E-soft.
-Υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, οργανωτική ικανότητα
-Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, προγραμματισμού εργασιών
-Ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, ευγένεια, ακεραιότητα χαρακτήρα.
-Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστικό/ελεγκτικό γραφείο είναι απαραίτητο  προσόν

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος μόνο εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα προσόντα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@gcplaw.com.cy με θέμα «Θέση client accountant – anergosjobs.com».

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA