AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Ρ. Βραχίμης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο Ρ. Βραχίμης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Γραμματέα.

Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα το αργότερο μέχρι τις 17.12.2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  advocate1@vrahimislaw.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”