AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Λουκά & Σωφρονίου: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

Το δικηγορικό γραφείο Λουκά & Σωφρονίου στη Λάρνακα δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη γραμματέα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εμπειρία ως γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και επαγγελματισμός

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lscypruslawyers.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τηλ. Επικοινωνίας: 24652030

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.