AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων – 1 κενή θέση – προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2020

Οργανισμός Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων – 1 κενή θέση – προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2020 – Λευκωσία

Οργανισμός Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων – Τμήμα διεκπεραίωσης αυξητικών μονάδων – 1 κενή θέση – προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2020.

Διευκρινίζουμε ότι θα γίνει επιλογή με σειρά προτεραιότητας ανάλογα πάντα με την ημερομηνία αποστολής του βιογραφικού και της αιτήσεις, αιτήσεις και βιογραφικά που θα ληφθούν μετά τις 23 Δεκεμβρίου δεν θα αξιολογηθούν από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ενημερώνουμε ότι για τα άτομα που ίσως δεν επιλεχθούν θα υπάρξει ευκαιρία αξιολόγησης των βιογραφικών που θα ληφθούν τώρα και για πιθανή μελλοντική θέση που θα υπάρξει τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά Καθήκοντα:

 • Καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών
 • Βελτίωση, απλούστευση και τυποποίηση των χρησιμοποιούμενων εντύπων
 • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για τη βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας
 • Μηχανοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και αυτοματοποίηση των διαδικασιών ΟΡΓΑΝΩΣΗ Οργανωτική διάρθρωση (οργανογράμματα  Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων) και καταγραφή
 • Καταγραφή και προσδιορισμός αναγκών των Υπηρεσιών
 • Καθιέρωση ημερήσιας Αξιολόγησης Διευθύνσεων και Τμημάτων
 • Μέριμνα σε συνεργασία με τις καθ΄ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις καθώς και με τα Τμήματα Ανάπτυξης  ώστε να μηχανογραφηθούν οι ανάγκες και οι Υπηρεσίες του Οργανισμού
 • Μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων Διεύθυνσης – Διοίκησης για την αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων
 • Μέριμνα για τη συμμετοχή των τμημάτων σε προγράμματα γενικού ενδιαφέροντος (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες)
 • Εκπαίδευση του προσωπικού μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς επίσης παροχή τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης με βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα
 • Απλοποίηση των διεργασιών – διαδικασιών (σύμφωνα με τα πρότυπα της Ολικής Ποιότητας) και εξασφάλιση γενικά ευελιξίας στη διοίκηση του Κέντρου
 • Μείωση της λανθασμένης γραφειοκρατίας – συστηματοποίηση των εντύπων
 • Καθιέρωση συστήματος αναφοράς (reporting system) από τα Τμήματα προς τις Διευθύνσεις και όλοι προς τη Διοίκηση
 • Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού με:
  Εκπαίδευση Διευθυντών, Προϊσταμένων, Στελεχών, Υπαλλήλων
  Ανάπτυξη απαιτούμενων δεξιοτήτων του προσωπικού
  Καθιέρωση συστήματος κινήτρων του προσωπικού (motivation system)
 • Καθιέρωση δικτύων συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα οργάνωσης, αποδοτικότητας και κατάρτισης

Αναλυτικές παροχές:

 • Εξασφάλιση ενός εργονομικού και ευχάριστου περιβάλλοντος
 • Διασφάλιση των καλών σχέσεων μεταξύ των εργαζόμενων
 • Χρηματική Επιβράβευση της καλής απόδοσης
 • Προώθηση της αυτονομίας
 • Παροχή Ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης

Παροχή υψηλά αμειβόμενων θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο επίσημο email του Οργανισμού org.productondepcy@gmail.com το αργότερο μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12:00