AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αλλαντικά Γρηγορίου: Θέση Εργασίας

Αλλαντικά Γρηγορίου: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Η βιομηχανία αλλαντικών Γρηγορίου ζητά να προσλάβει άτομο για στελέχωση του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Δίπλωμα ή πτυχίο στην Τεχνολογία Τροφίμων, Μικροβιολογία ή άλλο συναφή κλάδο.
  • Απαραίτητη πείρα σε βιομηχανία τροφίμων για τουλάχιστον 3 χρόνια.
  • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Επίβλεψη εφαρμογής συστήματος HACCP και άλλων συστημάτων που εφαρμόζει η εταιρεία, στους χώρους παραγωγής του εργοστασίου.
  • Επίβλεψη εφαρμογής κανόνων υγιεινής και καθαριότητας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην πιο κάτω διεύθυνση:

info@grigoriou.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” / Φαξ: 25392208 / Τηλ.: 25393238   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.Ε. ΛΤΔ, Ελλάδος 63, 4182 Ύψωνας, Λεμεσός 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA