AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ: Θέση Εργασίας

Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για τη θέση του Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωδικός Εργοδότησης: HRD02/2020).

Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού συντονίζει όλες τις πτυχές της στρατηγικής και της εκτέλεσης των πρακτικών του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων, της διαχείρισης των επιδόσεων, των πρωτοβουλιών κατάρτισης και ανάπτυξης, και των συστημάτων αμοιβής εργαζομένων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό σε ένα από τους εξής τομείς: Ανθρώπινο Δυναμικό, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, ή άλλο συναφές τομέα θα γίνεται αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει τριβή σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.  Ακαδημαϊκό προσόν στο τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υποχρεωτικό.
  2. Προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στον νοσοκομειακό τομέα απαραίτητη.
  3. Απαιτούμενη εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε παρόμοια θέση.
  4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο.
  5. Λευκό ποινικό μητρώο.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο careers@ygiapolyclinic.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2020, αναφέροντας στο Θέμα (Subject) τον κωδικό εργοδότησης HRD02/2020.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με τη Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ στο Τηλ. +357 – 25 884 758 ή +357 – 25 884 941 ή στην ιστοσελίδα μας http://www.ygiapolyclinic.com/en/en/careers2

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA