AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

1.  ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (1 Κενή Θέση) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

2.  ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (8 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

3.  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ (9 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

4.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ (1 Κενή Θέση) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

5.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ (1 Κενή Θέση) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

6.  ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

7.  ΒΟΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (4 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

8.  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΙΟΘΗΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (2 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

9.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (1 Κενή Θέση) – Προθεσμία: 28/12/2020

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA