AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Σχολής Ομόδους: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Σχολής Ομόδους: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Καθαρίστρια

Η Σχολική Εφορεία Σχολής Ομόδους ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση μίας (1) νέας μόνιμης θέσης:

Μία (1) θέση 8ωρης δωδεκάμηνης καθαρίστριας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Σχολής Ομόδους (τηλ. 25422942) από τις 4/12/2020 μέχρι 23/12/2020 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Η Σχολική Εφορεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε τυχόν ελλιπή στοιχεία που θα δοθούν από τους αιτητές.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία, το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ. της Δευτέρας, 23/12/2020. Αιτήσεις μετά την πιο πάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA