AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός με Έδρα την Λευκωσία εφαρμόζει Δίκαιο Αξιοκρατικό Σύστημα και ζητά άτομα για  Θέση Ανώτερου Λειτουργού Παραγωγής – Λήξη 19/12/2020

Οργανισμός με Έδρα την Λευκωσία εφαρμόζει Δίκαιο Αξιοκρατικό Σύστημα και ζητά άτομα για  Θέση Ανώτερου Λειτουργού Παραγωγής – Λήξη 19/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 19 Δεκεμβρίου 2020, ΩΡΑ 16:00

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άτομα φιλόδοξα, δυναμικά, με επικοινωνιακές ικανότητες  για να εργαστούν μέσα σε ένα σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι νέοι συνεργάτες θα τύχουν άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης από την εταιρεία όσο αφορά τις τεχνικές αύξησης της παραγωγής.

Θα ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, κατά την οποία  οι επιλεχθέντες θα τύχουν επεξήγησης της θέσης εργασίας.

Απαιτούνται:

Ελάχιστο κριτήριο: Απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης

Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες

Πολύ καλές ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης

Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα

Υψηλό αίσθημα ευθύνης

Παρέχουμε:

  • Αρκετά Υψηλές Αμοιβές
  • Δυνατότητα μηνιαίου μπόνους επίτευξης στόχων
  • Κατάρτιση υψηλού επιπέδου
  • Προσωπική ανάπτυξη μέσα από την παρακολούθηση τοπικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών επαγγελματικών συνεδρίων
  • Ευκαιρίες Καριέρας
  • Εφαρμογή Δίκαιου αξιοκρατικού συστήματος και σε θέματα αμοιβών αλλά και σε θέματα ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 14:00  στο info.admcy@gmail.com

(AD-PP-48)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA