AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός  Ιδιωτικών Υπηρεσιών Έρευνας Ανταγωνισμού και Αγοράς Προθεσμία μέχρι 22/12/2020 (2 θέσεις)

Οργανισμός  Ιδιωτικών Υπηρεσιών Έρευνας Ανταγωνισμού και Αγοράς Προθεσμία μέχρι 22/12/2020 (2 θέσεις) – Λευκωσία

Ο οργανισμός μας οφείλει να ενημερώσει ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα πάντα με την ημερομηνία αποστολής της αίτησης/βιογραφικού, αιτήσεις/βιογραφικά που θα ληφθούν μετά τις 22.12.2020 δεν θα ληφθούν υπόψιν από τον Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , Παγκύπριου Οργανισμού, δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την στελέχωση των δύο θέσεων στα γραφεία της Λευκωσίας.

Έρευνας Ανταγωνισμού και Αγοράς & Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητες γλώσσες  είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. ( Άριστη γνώση Ελληνικών / Καλή γνώση Αγγλικών)

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν θα αξιολογούνται θετικά αιτήσεις υποψηφίων που δεν γνωρίζουν σε άριστο βαθμό την Ελληνική γλώσσα καθώς το πελατολόγιο του Οργανισμού αποτελείται  από Ελληνόφωνους πελάτες.

Η μερική εώς καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα βοηθήσει τους υποψηφίους σε θέμα επικοινωνίας για τα προαιρετικά επαγγελματικά ταξίδια σε γραφεία που συνεργάζεται ο Οργανισμός στο Εξωτερικό τα οποία παρέχει η Εταιρεία στους επιλεγόμενους.

Το συνολικό πακέτο αμοιβών των υποψηφίων μπορεί να ανέρχεται έως και 1700 ευρώ

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από 27 Δεκεμβρίου του 2020.

(Εξαιρουμένου των κενών ημερών δεδομένου των διακοπών των Χριστουγέννων όπου η Εταιρεία θα είναι κλειστή)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

(Ι)    Σε ηλεκτρονική μορφή (Email)

  • Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά
  • Στοιχεία επικοινωνίας

(Ι)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε μορφή PDF ή WOLD

(III) Τα  πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2020 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού – interviewscy@gmail.com

(IV) Θα δοθεί προτεραιότητα σε ανέργους

(AD-PP-47)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA