AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εταιρία επιθυμεί ελληνόφωνα άτομα, νεαρής ηλικίας με οποιαδήποτε προϋπηρεσία

Εταιρία επιθυμεί ελληνόφωνα άτομα, νεαρής ηλικίας με οποιαδήποτε προϋπηρεσία – Λεμεσός

Αναπτυσσόμενη εταιρεία  στοχεύει να αναπτύξει τα γραφεία της και επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της νεαρά άτομα χωρίς προυπηρεσία. Το αρμόδιο τμήμα δέχεται τις αιτήσεις σας μόνο ηλεκτρονικά στο  info.recruitdepart@gmail.com

Η Επιλογή των ατόμων θα γίνει έως την 13/12/2020. Καθυστερημένες ή μη ολοκληρωμένα βιογραφικά θα απορρίπτονται.

Επιθυμούμε ελληνόφωνα άτομα, νεαρής ηλικίας με οποιαδήποτε προϋπηρεσία, Μόνιμους κάτοικους Λεμεσού ή με εύκολη πρόσβαση στην πόλη της Λεμεσού και με άμεση διαθεσιμότητα.

Σημαντική Λεπτομέρεια: Η εταιρία ολοκληρωμένες – υψηλές αμοιβές, επιλογή ωραρίου, διαφορετικό περιβάλλον, οργάνωση και αντικειμενικά γρήγορη ανέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της.