AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε Δικηγορικό Γραφείο

Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Δικηγορικό γραφείο στην Λεμεσό ζητά για άμεση πρόσληψη στην Θέση: Γραμματέα
Καθήκοντα
-Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων, προώθηση και λήψη μηνυμάτων
-Απάντηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων
-Αρχειοθέτηση
-Προγραμματισμός ραντεβού
-Ενημέρωση ειδικού προγράμματος με τα στοιχεία πελατών, ραντεβού και ορισθείσες ημερομηνίες Δικαστηρίου
-Σύνταξη επιστολών
-Σύνταξη Νομικών εγγράφων
-Έκδοση Τιμολογίων και προώθηση πληρωμών
Απαιτούμενα προσόντα
-Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
-Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook)
-Δακτυλογραφία
-Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
-Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Βιογραφικά να αποστέλλονται στο email: hr@dpaagencies.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”