AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Σχολικού Συνεργάτη

Θέση Σχολικού Συνεργάτη – Λεμεσός

ΣΧΟΛΕΙΟ: Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.Β΄
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 3032
Τηλέφωνο: 25692530
Τηλεομοιότυπο: 25692535
Ηλεκτρονική διεύθυνση: dim-lemesos2-kb-lem@schools.ac.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

Το Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.Β΄ προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από τις 08/12/2020 μέχρι τις 22/12/2020 (με προοπτική παράτασης), για πέντε (5) διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.). [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.]

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Πέμπτη, 03/12/2020, μέσω e-mail ή στο fax του σχολείου.

Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου. (Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 07/12/2020, σε ώρα που θα σας κοινοποιήσουμε με τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος από υποψήφιο/α, η συνέντευξη δύναται να διεξαχθεί την Παρασκευή, 04/12/2020.)

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40′). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA