AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

23 Κενές Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

23 Κενές Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (1 Κενή Θέση) – Προθεσμία 18/12/2020Περισσότερα εδώ

2.  ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (1 Κενή Θέση) – Προθεσμία 18/12/2020Περισσότερα εδώ

3.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (4 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία 18/12/2020Περισσότερα εδώ

4.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (1 Κενή Θέση) – Προθεσμία 18/12/2020Περισσότερα εδώ

5.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (4 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία 18/12/2020Περισσότερα εδώ

6.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (3 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία 18/12/2020Περισσότερα εδώ

7.  ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (8 Κενές Θέσεις) – Προθεσμία 18/12/2020Περισσότερα εδώ

8.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 Κενή Θέση) – Προθεσμία 18/12/2020Περισσότερα εδώ