AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Νέες Θέσεις Παρουσίαση Project και Ανάπτυξη Συνεργασιών με Μικροεπιχειρήσεων

Νέες Θέσεις Παρουσίαση Project και Ανάπτυξη Συνεργασιών με Μικροεπιχειρήσεις – Λεμεσός

Νέες Θέσεις Παρουσίαση Project και Ανάπτυξη Συνεργασιών με Μικροεπιχειρήσεις – Θέση με Εκπαίδευση και Ωράριο Δευτέρας μέχρι Παρασκευή (Έως €1500)

Νέος Οργανισμός με έδρα την Λεμεσό λόγω της επέκτασης που έχει δημιουργήσει και την ανερχόμενη εξέλιξη στις υπόλοιπες πόλεις θέτει στόχο την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του και αναζητά νέους ανθρώπους με όρεξη για εργασία και ευφράδεια λόγου.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται βάση των χαρακτηριστικών που ακολουθούν. Αιτήσεις πέραν της πιο κάτω ημερομηνίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Τα άτομα θα επιλεχθούν από το αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης και Αξιολόγησης. Μετά την πρώτη συνάντηση, οι επιτυχείς υποψήφιοι θα έχουν ένα άμεσο ξεκίνημα.

Άλλες πληροφορίες και οφέλη:  Εκπαίδευση και Ωράριο Δευτέρας μέχρι Παρασκευή, Παρουσίαση Project και Ανάπτυξη Συνεργασιών με Μικροεπιχειρήσεις, Σε ευέλικτο περιβάλλον,  Εξαιρετικό Πακέτο Αμοιβών έως €1500, Επιπλέον μηνιαία Commission βάση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών συνεργασιών, Σημαντικό πλεονέκτημα για την θέση είναι εκτός από την άμεση έναρξη είναι η μόνιμη κατοικία στην έδρα του Οργανισμού και η γνώση του ελληνικού λόγου.

Διεκδίκηση Θέσης μέχρι 11/12/2020 και Συμπλήρωση Αίτησης μέχρι την 9/11/2020 στο τέλος της ημέρας.                                                                                                     

Σχετικές Αιτήσεις: info.limassolmanager@gmail.com

(AD-RR-70)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA