AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

GK GROUP Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία, Λεμεσός και Λάρνακα

Η εταιρεία μας ζητά να προσλάβει Λειτουργό εξυπηρέτησης στα γραφεία μας στην Λευκωσία και Λεμεσό και Λάρνακα.

Κύρια καθήκοντα:

  • Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών εργοταξίου
  • Επιμετρήσεις
  • Επικοινωνία με συνεργάτες και υπεργολάβους για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτ. Υπολογιστών
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Προϋπηρεσία 2 χρόνια
  • Γνώση της Εσωτερικής Κατασκευής

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση τα προσόντα.

Αποστολή βιογραφικών στο email: gkgroupltd1@gmail.com