AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας

Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας ΑΥ11/20

Η εταιρεία Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ με τεράστια εμπειρία στον τομέα εμπορίας και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Ασφάλειας & Υγείας με έδρα τα γραφεία της στο Καϊμακλί, Λευκωσία.

Προσόντα:

 • Απαραίτητο Πτυχίο Μηχανολογίας ή άλλου συναφή κλάδο.
 • Μεταπτυχιακό σε συναφή κλάδο ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Διετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Επάρκεια πρακτικών γνώσεων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, ενδιαφέρον για προσωπική επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επικοινωνία και ευπροσάρμοστος χαρακτήρας.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Έλεγχος και διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις και στα υποστατικά της Εταιρείας.
 • Επιθεώρηση και υποβολή συστάσεων προς τη διεύθυνση για βελτιώσεις στα υποστατικά της εταιρείας.
 • Συνεχής έλεγχος στην εφαρμογή των διαδικασιών και μέτρων Ασφάλειας & Υγείας καθώς και λήψη επιπρόσθετων μέτρων όπου κρίνεται αναγκαίο.
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας για ολοκλήρωση των εργασιών στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα θέματα Ασφάλειας & Υγείας και έλεγχο της αποτελεσματικότητας τους.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα, όπως αυτά ζητηθούν από τη διεύθυνση.

Άλλες πληροφορίες:

 • Οι εργασίες του Λειτουργού Ασφάλειας & Υγείας, αφορούν σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επομένως, θα διακινείται σε αυτές για διεκπεραίωση της εργασίας του/της.
 • Εργασία πλήρους απασχόλησης με ωράριο εργασίας μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:30, Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Προσφέρεται πακέτο απολαβών σύμφωνα με τα προσόντα και εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση h.tapakis@psaltis.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” . μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020 αναφέροντας τον κωδικό ΑΥ11/20. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και βάσει των εταιρικών κανονισμών για διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA