AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων – (εώς €1.600)

Θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων – (εώς €1.600) – Λευκωσία

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων, Παγκύπριος Οργανισμός με έδρα την Λευκωσία.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο μέχρι Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00

Καθήκοντα:

  • Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την ανάπτυξη των πελατών του Οργανισμού.
  • Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την εκμάθηση, ανάπτυξη και προαγωγή των υπόλοιπων συνεργατών του Οργανισμού
  • Υποβάλλει αιτήσεις, συλλέγει στοιχεία, διενεργεί έρευνα και επεξεργάζεται υλικό για ετοιμασία των σχετικών αναφορών του Οργανισμού.

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(β) Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

  1. Οι αιτητές πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ή να διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο
  2. Η θέση αφορά τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία
  3. Θα δοθεί προτεραιότητα στους αιτητες ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.
  4. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, , μέχρι την

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00. info.businesscontractcy@gmail.com

(AD-PP-41)