AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Θέσεις εργασίας στο Αθλητικό Κέντρο

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Θέσεις εργασίας στο Αθλητικό Κέντρο – Λευκωσία

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Φροντιστής)
Αρ. Θέσεων: Δύο (2)
Κατηγορία: 12 μήνες (Φεβρουάριο 2021 – Ιανουάριο 2022) με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Φροντιστής) με πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομαδιαίως)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης ή απολυτήριο συστήματος μαθητείας
 • Ικανότητα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τεχνικές γνώσεις (ηλεκτρολογικά, συγκολλήσεις κ.λπ.) θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Διαχείριση προσβάσεων και έλεγχος εισερχομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Προετοιμασία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις, αγώνες, επιλεγόμενα μαθήματα αθλητισμού και οποιασδήποτε εκδήλωσης προγραμματίζεται στο Αθλητικό Κέντρο
 • Εφαρμογή/επίβλεψη προγράμματος λειτουργίας αθλητικών χώρων
 • Εξυπηρέτηση χρηστών
 • Καθαριότητα αθλητικών χώρων
 • Φύλαξη, συντήρηση και επιδιόρθωση αθλητικού υλικού
 • Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Τοποθέτηση, συντήρηση, φύλαξη διαφημιστικών πινακίδων
 • Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς υπηρεσίες του/της ανατεθούν από το Αθλητικό Κέντρο

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος 2021 – Ιανουάριος 2022) με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1350. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος.

ΩΡΑΡΙΟ:

 • Ευέλικτο ωράριο βάσει αναγκών διαχείρισης των αθλητικών χώρων.
 • Ενδεικτικό ωράριο (Δευτέρα με Παρασκευή 07:30 – 14:30 ή 14:00 – 22:00 και ένα Σάββατο μηνιαίως από 08:30 – 14:30)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
 3. Αντίγραφα Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης ή απολυτήριο συστήματος μαθητείας καθώς και διπλωμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Υπεύθυνο του Αθλητικού Κέντρου Δρ. Μιχάλη Κρασιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση krashias.michalis@ucy.ac.cy μέχρι τις 4/12/20 σε μορφή PDF/WORD

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Υπεύθυνο του Αθλητικού Κέντρου Δρ. Μιχάλη Κρασιά (τηλ: 22894181) και email: krashias.michalis@ucy.ac.cy

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πιο πάνω θέσεις θα πληρωθούν νοουμένου ότι θα εγκριθεί και καταβληθεί η χρηματοδότηση του έργου

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA