AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

LPC Pharm: Θέσεις Εργασίας

LPC Pharm: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Medical Representatives & Supervisor

LPC Pharm, A Pharmaceutical company in Cyprus is now recruiting Medical Representatives & Supervisor
Minimum 2 years experience
Interested candidates please send CV to racha@lpcpharm.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
————————————————————————————————————————-
Η LPC Pharm, φαρμακευτική εταιρεία στην Κύπρο, προσλαμβάνει Ιατρικούς Αντιπροσώπους / Επισκέπτες & Προϊσταμένου (Supervisor).
Ελάχιστη εμπειρία 2 έτη.
Αποστολή Βιογραφικού στο email: racha@lpcpharm.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”