AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Μόνιμη Θέση για άτομα με καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας και μερική γνώση Αγγλικής γλώσσας (άνεργους)

Μόνιμη Θέση για άτομα με καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας και μερική γνώση Αγγλικής γλώσσας (άνεργους) – Λεμεσός

H εταιρία μας ζητά Sales Assistants

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε/αναρτήσετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο cmcentraloffice@gmail.com αναγράφοντας τον κωδικό  S/M/HR001

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Εκπαιδεύονται:

Διασφάλιση/Διατήρηση την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών/Εφαρμογή πρακτικών για αύξηση των πωλήσεων και επίτευξη των στόχων της ομάδας /Καλή γνώση, έλεγχος αιτήσεων/Άριστη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
Προσόντα:
Ευχάριστη προσωπικότητα/Ομαδικότητα/Πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη/Επικοινωνιακές δεξιότητες
Ικανότητες Οργάνωσης/Καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας/Μερική γνώση και Αγγλικής γλώσσας/Προσφέρεται μεταξύ άλλων ένα ελκυστικό πακέτο αμοιβών
(AD-RR-67)