AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντέννα Λτδ: Θέση Εργασίας

Αντέννα Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)

Καθήκοντα:

Η προεπισκόπηση, ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα κολεγίου
  • Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας: Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 30/11/2020.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Προσωπικού

τηλ.: 22 200 200

φαξ: 22 200 020

e-mail: hr@antenna.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA