AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Μόνο Διευθυντικά Στελέχη (βάση των νέων μέτρων) δημιουργούν 4 Νέες – Μόνιμες Θέσεις

Μόνο Διευθυντικά Στελέχη (βάση των νέων μέτρων) δημιουργούν 4 Νέες – Μόνιμες Θέσεις – Λεμεσός 

Τα Διευθυντικά Στελέχη Εταιρίας στο κέντρο της Λεμεσού, σεβόμενοι τις συνθήκες δίνει την δυνατότητα και ανοίγει 4 θέσεις στο τμήμα Δ.Μ (Δημοσίων Σχέσεων) και ενημέρωσης Επιχειρησιακού Τομέα.

(Μόνο για Λεμεσό)

Στις συνθήκες έναρξης θα διεξαχθεί εκπαίδευση σε συνδυασμό με την παράλληλη κανονική – μόνιμη συνεργασία.

Οι Θέσεις θα παραχωρηθούν σε άτομα με άμεση διαθεσιμότητα ανεξαιρέτως προϋπηρεσίας. Σημαντικό προσόν θα θεωρηθούν οι επικοινωνιακές ικανότητες και η μόνιμη κατοικία στη πόλη της Λεμεσού.

Οι υποψήφιοι θα επωφεληθούν ανάμεσα σε άλλα, από τις υψηλές αμοιβές (με κάποιες επιπλέoν πρόσθετες αμοιβές) και το ωράριο που είναι ευέλικτο αναλόγως αναγκών. Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως αναρτήσουν το βιογραφικό τους μέχρι και το τέλος της ημέρας Τρίτης 24/11/2020 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  clientresourse.depart@gmail.com

(AD-RR-66)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA