AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται άτομα για άμεσες πωλήσεις – Άμεσο ξεκίνημα

Ζητούνται άτομα για άμεσες πωλήσεις – Άμεσο ξεκίνημα – Λάρνακα

Ζητούνται άτομα κυρίως απόφοιτοι Λυκείου ή μη κάτοχοι πτυχίων με επαγγελματικό image και προφίλ για πωλήσεις σε κατ’ οίκον επισκέψεις για ανάπτυξη πελατολογίου.

Παρέχονται:

  • Flexible ωράριο
  • Ελκυστικές αμοιβές
  • Πιστοποιητικό αναγνώρισης σε άμεσες πωλήσεις
  • Ευχάριστο περιβάλλον
  • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο op.lar.humanres@gmail.com.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν βάσει διαθεσιμότητας και ημερομηνίας αποστολής.

(AD-F-79)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA