AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ GYM: Θέσεις Εργασίας

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ GYM: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία
Ηλεκτρονική αποστολή των βιογραφικών στο email: george@tavelis.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Αξιολόγηση των βιογραφικών θα γίνει από την εταιρεία G.Tavelis Ltd.
1.  Health Club Manager | Διευθυντής Γυμναστηρίου
Νεοσύστατο καινοτόμο γυμναστήριο στην Έγκωμη, ζητά να προσλάβει έμπειρο Διευθυντή Γυμναστηρίου για τη στελέχωση του γυμναστηρίου.
Κύριος ρόλος του Διευθυντή :
• Να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του γυμναστηρίου βάσει των προδιαγραφών λειτουργίας του club.
• Αρμόδιος για τη λειτουργία του club και τη διαχείριση όλου του προσωπικού.
• Να σχεδιάζει και να εκτελεί πλάνα μάρκετινγκ, πωλήσεων, διατήρησης πελατών.
• Να εκπαιδεύει το προσωπικό του γυμναστηρίου.
• Να αναπτύσσει με υγιή τρόπο τη βάση των συνδρομητών αλλά και τα έσοδα από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο club.
• Να ακολουθεί όλες τις τυπικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο αναφορικά με τη λειτουργία του club, την ασφάλεια πελατών και προσωπικού και τη διαχείριση του προσωπικού.
• Να διασφαλίζει την επικοινωνία και την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τα μέλη.
Προϋπηρεσία – ικανότητες Health Club Manager:
• Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση
• Πρωτοβουλία
• Καλή γνώση λειτουργίας εγκαταστάσεων γυμναστηρίου
• Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
• Αγγλική γλώσσα
2.  Γυμναστές | Fitness Instructor
Νεοσύστατο καινοτόμο γυμναστήριο στην Έγκωμη, ζητά να προσλάβει έμπειρους Γυμναστές/ Fitness Instructor για τη στελέχωση του γυμναστηρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι γυμναστές να κατέχουν Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Φυσική Αγωγή.
Οι υποψήφιοι καλούνται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής του ΚΟΑ.
Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτος γυμναστικής ακαδημίας ή αντίστοιχου παρομοίου τίτλου
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
Προσφέρονται:
• Αποδοχές αναλόγως προσόντων
3.  Υπάλληλοι Υποδοχής | Receptionist
Νεοσύστατο καινοτόμο γυμναστήριο στην Έγκωμη, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής/ Receptionist για τη στελέχωσή του γυμναστηρίου.
Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ
• Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης προβλημάτων
• Οργάνωση
• Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα, προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη
• Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
Προσφέρονται:
• Άριστες συνθήκες εργασίας
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογος προσόντων