AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

IMH Ltd: Θέση Εργασίας

IMH Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η ΙΜΗ είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business media, digital media καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου.

H IMH εκδίδει τα μοναδικά business περιοδικά στην Κύπρο.  Πρόκειται για το μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο περιοδικό GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες – Κύπριους και ξένους.  Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal (www.inbusinessnews.com) , το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και το Reporter Online (www.reporter.com.cy).

H IMH ζητά να προσλάβει:

Chief Digital Officer

Καθήκοντα:

 • Πλήρη κατανόηση και συμβολή στην ανάπτυξη της γενικής στρατηγικής της εταιρείας, του business plan και τον νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Συνέδρια / Events, Business Media, Digital Media)
 • Γενική ευθύνη για την στρατηγική ανάπτυξης του τμήματος Digital Media της εταιρείας (ανάπτυξη τζίρου και κερδοφορίας τμήματος)
 • Στοχοθέτηση και ανάπτυξη στρατηγικής περιεχομένου όλων των digital media μέσων – Editorial Excellence
 • Συνεργασία και συντονισμός με τον Εμπορικό Διευθυντή και την Εμπορική ομάδα για ανάπτυξη πελατολογίου και παρακολούθηση εμπορικών στόχων για διαφήμιση ή άλλες πηγές εισόδων
 • Υπεύθυνος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας με βάση τις απαιτήσεις του κάθε τμήματος προτείνοντας λύσεις στη διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.
 • Την διατήρηση στενών και διαπροσωπικών σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες και διαφημιστικά γραφεία
 • Την διενέργεια ερευνών της τοπικής αγοράς και την συγκέντρωση πληροφοριών για τον ανταγωνισμό
 • Τον συντονισμό με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας και με συνεργάτες
 • Να παρέχει υποστήριξη στο εμπορικό τμήμα

Προσόντα:

 • Πτυχίο σε Business Administration / MBA / MIS / Marketing ή σε συναφή κλάδο
 • 5-7 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Καινοτόμος τρόπος σκέψης και ικανότητα υλοποίησης
 • Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Επικοινωνιακή και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Εμπειρία σε πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν=

Απολαβές

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «CDO-2020 – ANERGOSJOBS.COM».

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA