AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία 

Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία 

1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (10 Θέσεις)Προθεσμία: 04/12/2020 Περισσότερα εδώ

2.  ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10 Θέσεις)Προθεσμία: 04/12/2020 Περισσότερα εδώ

3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 Θέσεις)Προθεσμία: 04/12/2020 Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA