AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εργασία

Θέσεις χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εργασία – Λεμεσός

Στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης Ιδιωτικός Οργανισμός εντάσσει στο δυναμικό του στην Λεμεσό στην οδό Ειρήνης 137 νέους/ες χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εργασία

Ιδιωτικός Οργανισμός αναζητά στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης να εντάξει στο δυναμικό του στην Λεμεσό στην οδό Ειρήνης 137.

Στοιχεία – Σημαντικές Λεπτομέρειες:

• Υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργία σταθερού πελατολογίου.

• Ενημέρωση των πελατών.

• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού.

• Συνεχής μέριμνα για τη βέλτιστη εικόνα του Οργανισμού.

• Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας .

• Προσαρμοστικότητα.

• Ικανότητα πειθούς με σκοπό την διασφάλιση της εμπιστοσύνης του πελάτη.

• Σωστή διαχείριση του χρόνου.

Το mail στο οποίο θα στέλνονται τα βιογραφικά είναι : neworg.information@gmail.com

(AD-RR-64)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA