AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός με ήδη δύο εταιρίες στη Λεμεσό αναζητεί προσωπικό

Οργανισμός με ήδη δύο εταιρίες στη Λεμεσό αναζητεί προσωπικό – Λεμεσός

Οργανισμός με ήδη δύο εταιρίες στη Λεμεσό, ψάχνει για βοηθούς πωλήσεων για το τμήμα της μιας εταιρίας.

  • Η εμπειρία είναι ένα όφελος
  • Ανεξάρτητος και επαγγελματικός χαρακτήρας
  • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, επιθυμία επίτευξης στόχου και μεμονωμένων στόχων.
  • Εκμάθηση προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους καθώς και τη συνολική απόδοση τους
  • Φιλικό και προσιτό άτομο

Εφαρμογή Αίτησης:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

org.hrdepartment@gmail.com 

(AD-RR-63)