AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

St. Chara Developers Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

H εταιρεία St. Chara Developers Ltd. ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου που να τηρεί τα ακόλουθα καθήκοντα και προσόντα:

Καθήκοντα

————-

➡ Ενημέρωση λογιστικού προγράμματος (E-Soft)

➡Συμφιλίωση Τραπεζών, Πελατών, Προμηθευτών

➡ Ετοιμασία Φ.Π.Α, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άμυνα, ΓΕ.ΣΥ

➡Γενικά καθήκοντα λογιστηρίου και αρχειοθέτηση

Προσόντα

————

➡ Προηγούμενη πείρα 2 ετών σε παρόμοια θέση

➡Δίπλωμα Λογιστικής επιπέδου Higher (LCCI)

➡Γνώση λογιστικού προγράμματος E-Soft

➡ Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

➡ Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και Excel

➡ Υπευθυνότητα, Προσοχή στη λεπτομέρεια, πνεύμα συνεργασίας, εργατικότητας και ομαδικότητας.

Απολαβές

———–

➡ Περιλαμβάνεται 13ος

➡ Περιλαμβάνονται Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Άμυνα, ΓεΣυ

➡ Απολαβές βάση εμπειρίας και προσόντων

➡ Προοπτική ανέλιξης

Οιενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@stchara.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA