AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Γραμματέα

Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.: Θέση Γραμματέα – Λευκωσία

Administrative & Accounts Assistant

Το Δικηγορικό γραφείο Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Administrative & Accounts Assistant (θέση πλήρους απασχόλησης).

Κύρια Καθήκοντα

 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
 • Ετοιμασία και καταχώρηση εγγράφων που σχετίζονται με εταιρείες
 • Επεξεργασία, εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από το λογισμικό Zygos
 • Επικοινωνία με αρμόδια τμήματα του δημόσιου τομέα και διαχείριση διαδικασιών
 • Εργασίες εκτός γραφείου – παραλαβή/παράδοση/καταχώρηση εγγράφων
 • Παροχή ορισμένων λογιστικών υπηρεσιών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες

Προσωπικές Δεξιότητες / Χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών / Διοίκησης Γραφείου / Paralegal(δεν απαιτείται αλλά λαμβάνεται υπόψη)
 • Εμπειρία παροχής λογιστικών υπηρεσιών
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Λογιστικής θεωρείται επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Γνώση του λογισμικού Zygos
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και δημιουργικότητα
 • Ηγετικές και διοικητικές ικανότητες – ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση
 • Πείρα σε δικηγορικό ή λογιστικό γραφείο ή σε άλλο γραφείο παροχής υπηρεσιών

Οι Ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα και την τυχών Συνοδευτική Επιστολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@pavlaw.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.  Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.