AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κλητήρας/ Βοηθός Γενικών Καθηκόντων

Codeca Ltd: Ζητείται Κλητήρας/ Βοηθός Γενικών Καθηκόντων – Λευκωσία

H Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση CODECA LTD Αναζητά έναν Κλητήρα – Βοηθό Γενικών Καθηκόντων.
Καθήκοντα
-Κατέχει άδεια οδήγησης για σκοπούς μεταφοράς αρχείων, φακέλλων και άλλων υλικών/ προμηθειών
-Χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα τεχνικά μέσα
-Αρχειοθέτηση
-Τακτοποίηση αιθουσών
-Απαντά τηλέφωνα
-Βοηθά στην μετακίνηση επίπλων/γραφειακού και άλλου εξοπλισμού ή και προμηθειών
Προσόντα
-Απολυτήριο Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης
-Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια
-Κατοχή άδειας οδηγού και αυτοκινήτου
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλετε βιογραφικό σημείωμα) στο vacancies.codeca@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”