AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Tsentas Developers Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ
 • Ελάχιστη επαγγελματική πείρα 5 χρόνια σε οικοδομικά έργα
 • Άριστη γνώση προγράμματος Autocad
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου
 • Προγραμματισμός και τήρηση αρχείων έργου
 • Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
 • Ετοιμασία πιστοποιητικών πληρωμής υπεργολάβων
 • Έλεγχος ποιότητας εργασιών
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Επιμετρήσεις έργου

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@tsentas.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA