AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός ξεκινά συνεντεύξεις  για την πλήρωση νέων θέσεων – απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας

Οργανισμός ξεκινά συνεντεύξεις  για την πλήρωση νέων θέσεων – απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας – Λεμεσός

Λόγω επέκτασης o οργανισμός μας ξεκινά συνεντεύξεις  για την πλήρωση των νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι Λεμεσού ή προαστίων, απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας, κάτοχοι άδειας οδηγού.

Οι πιο πάνω θέσεις προσφέρουν ελκυστικό πακέτο αμοιβών με προοπτική ανέλιξης σε ανώτερη θέση, εκτεταμένη εκπαίδευση στο αντικείμενο που θα ασχοληθούν.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 11/11/2020 μέσω e-mail στο κεντρικό mail του αρμόδιου τμήματος: adm.ondepart.cy@gmail.com

(AD-RR-60)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA