AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Προκήρυξη Υψηλά Αμειβόμενης Θέσης (ως €1.500) – Λεπτομέρειες εντός της αγγελίας

Προκήρυξη Υψηλά Αμειβόμενης Θέσης (ως €1.500) – Λεπτομέρειες εντός της αγγελίας – Λευκωσία

Τμήμα Εξυπηρέτησης / Υποστήριξης Πελατών ( Αύξηση Παραγωγικότητας )

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού μας στην Λευκωσία, ανακοινώνουν την προκήρυξη θέσης για την οποία οι 2 επιλεγέντες  που θα περάσουν επιτυχώς την διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσουν 27 Νοεμβρίου 2020.

Διαδικασία Εκπαίδευσης & Έναρξης:

Εφόσον οι κατάλληλοι υποψήφιοι επιλεχθούν (2) θεωρείται ότι αρχίζει και η εκπαίδευση αλλά και η έναρξη της συνεργασίας τους με την Εταιρεία

Η Εκπαίδευση θα γίνεται παράλληλα με την συνεργασία της Εταιρείας με τους επιλεγέντες.

Για τους επιλεγέντες η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις από έμπειρους εκπαιδευτές αλλά και πιστοποιήσεις κατάρτισης για τα σεμινάρια που θα παρακολουθήσουν.

Απαιτούμενα προσόντα:

Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Μόνιμοι Κάτοικοι Κυπριακής Δημοκρατίας

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

 • Φιλομάθεια
 • Ευγένεια
 • Εργατικότητα
 • Φιλοδοξία
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Εύκολα προσαρμόσιμο άτομο
 • Ευκολοδίδακτο άτομο

Η εταιρία προσφέρει:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν Παγκόσμιο Οργανισμό
 • Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Υψηλό πακέτο αμοιβών
 • Εκπαίδευση/ Πιστοποίηση / Επιβράβευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους με e-mail στο info.productiondepartmentcy@gmail.com μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου 2020.

Άτομα τα οποία δεν διαμένουν στην Κύπρο δεν θα επιλέγονται.

Θα παρέχετε προτεραιότητα σε άτομα χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

(AD-PP-36)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA