AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λάρνακας: Έκτακτη Θέση Εργασίας

Δήμος Λάρνακας: Έκτακτη Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτούμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτούμενου/ης ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Γενικού Συντονιστή για το Ευρωπαϊκό Έργο CMMI – MaRITeC-X – H2020 -WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase 2, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η σχετική δαπάνη χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από το Research Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες Πληροφορίες πατήστε τον σύνδεσμο πιο κάτω:

Πρόσληψη εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λάρνακας:  Γενικός Συντονιστής για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Έργου CMMI – MaRiTeC-X (Horizon 2020)

Προθεσμία: 30/10/2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA