AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Επανεξέταση: 3 Κενές Θέσεις: Λειτουργός Επικοινωνίας Ανέλιξη σε Διευθυντική Θέση

Επανεξέταση: 3 Κενές Θέσεις: Λειτουργός Επικοινωνίας Ανέλιξη σε Διευθυντική Θέση – Λεμεσός

Εταιρία αναζητεί ελληνόφωνους υποψήφιους με ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες για να εντάξει στο τμήμα επικοινωνίας και διαφήμισης.

Λήξη συνεντεύξεων θα γίνει μόνο με την κάλυψη των Θέσεων. Εκτιμώμενη ημερομηνία 31/10/2020.

Καλύπτει τρεις κενές θέσεις.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Διοικητικές ικανότητες

·         Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

·         Φιλοδοξία και στόχους για καριέρα στο χώρο της διαφήμισης

·         Ομαδικός χαρακτήρας

Υποψήφιοι χωρίς προηγούμενη ή ελάχιστη  πείρα θα λάβουν την εξειδικευμένη εκπαίδευση από τους υπεύθυνους του ΗR Department.

Παρέχονται πιστοποιήσεις για κάθε στάδιο εξέλιξης και επιτυχίας σε συνδυασμό με ευέλικτο ωράριο .

Για άτομα με επαγγελματική ευθύνη υπάρχει ευκαιρία ανέλιξης σε μεγαλύτερες θέσεις.

Επισύναψε τώρα την αίτηση σου με ένδειξη CO-A01 στο limassolinterviews@gmail.com

Θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο  την πρώτη αξιολόγηση από τον διευθύνον σύμβουλο της εταιρίας.