AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 2 Γραμματείς

Tassos Papadopoulos & Associates LLC: Ζητούνται 2 Γραμματείς – Λευκωσία

Δικηγορικό γραφείο με έδρα την Λευκωσία, δέχεται την λήψη βιογραφικών, με σκοπό την άμεση πρόσληψη δύο προσώπων στην θέση Προσωπικών Βοηθών/Secretary, για συνεργασία με τα μέλη της διεύθυνσης του δικηγορικού γραφείου. Η μία θέση αφορά το Τμήμα Εταιρειών και η δεύτερη το Τμήμα Δικαστηρίου.

Οι υποψήφιες, οι οποίες θα κληθούν σε συνέντευξη με την διεύθυνση του γραφείου, θα πρέπει απαραιτήτως, να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

-προηγούμενη πείρα τουλάχιστο 2 έτη σε δικηγορικό γραφείο, ή σε άλλη παρόμοια θέση.

-άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,

– άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel, Microsoftoffice, outlook)

– να έχει άριστη γνώση του συστήματος ZYΓΟΣ

– να έχει άριστη γνώση των διαδικασιών στα τμήματα του Εφόρου Εταιρειών (για τη θέση στο Τμήμα Εταιρειών).

Ο μισθός θα είναι αναλόγως των προσόντων και της πείρας.  Τα βιογραφικά σημειώματα και τυχόν  συστατικές επιστολές που θα τα συνοδεύουν, να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tplaw.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι και τις 29/10/20. Ο χειρισμός τους θα διέπεται από πλήρη εμπιστευτικότητα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA