AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 2 Γραμματείς

Codeca – Center for Social Cohesion, Development and Care: Ζητούνται 2 Γραμματείς – Λευκωσία

H Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση CODECA LTD Αναζητά δύο (2) Γραμματείς – Λειτουργούς Εξυπηρέτησης.

Αρμοδιότητες:

(1) Η παροχή υπηρεσιών για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού

(2) Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

(3) Παρέχει οποιεσδήποτε συναφή υπηρεσίες του ανατεθούν

Απαιτήσεις: (1) Ακαδημαϊκά προσόντα: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα. O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ή/και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Γενική επαγγελματική πείρα: Εργασιακή πείρα τουλάχιστον ενός (1) έτους στον κλάδο σπουδών του ή/και σε θέση και επίπεδο ανάλογα με τα προσόντα του ή/και σχετική με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων, η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πρώτου πανεπιστημιακού διπλώματος. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (4) Πνεύμα συναδέλφωσης, Αλληλοσεβασμός και αρμονική συνεργασία (5) Ευπρεπής συμπεριφορά (6) Αίσθημα ευθύνης, εξωστρέφεια και δημιουργικότητα (7) Υπεύθυνο & ευγενικό άτομο με πρωτοβουλία (8) Εχεμύθεια

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλετε βιογραφικό σημείωμα) στο vacancies.codeca@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”