AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Διαχείρισης Κτιρίων και πολυκατοικιών

Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ: Ζητείται Λειτουργός Διαχείρισης Κτιρίων και πολυκατοικιών – Λευκωσία

Η εταιρεία Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών ΛΤΔ λόγω επέκτασης των εργασιών της δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Λειτουργού διαχείρισης κτιρίων και πολυκατοικιών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Διαχειρίζεται τις εισερχόμενες κλήσεις και email που αφορούν τα κτίρια και ενεργεί ανάλογα (εξυπηρέτηση πελάτη, καταγραφή μηνύματος, προώθηση μηνύματος στο κατάλληλο άτομο κλπ. )
 • Διαχειρίζεται το αρχείο με τα κτίρια και τις πολυκατοικίες
 • Συνεργάζεται με το τμήμα κατασκευών για να επιλύσει τεχνικά θέματα που αφορούν τα κτίρια
 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία προώθησης προσφοράς για διαχείριση
 • Συντονίζει και τηρεί τους φακέλους για τις προσφορές διαχείρισης που στέλνονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε hard copy
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες και μεριμνά για την εξυπηρέτηση τους
 • Στέλνει προσφορές διαχείρισης καθώς και προσφορές σε περίπτωση βλαβών η συντηρήσεων
 • Ετοιμάζει και στέλνει επιστολές στα διάφορα κτίρια και πολυκατοικίες που διαχειρίζεται η εταιρεία
 • Ετοιμάζει τα κοινόχρηστα των κτιρίων και τα αποστέλλει με βάση τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα
 • Συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών
 • Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (Μηχανικός, Τεχνικός, κλπ.) θα θεωρηθεί σαν επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των ms office,  μέσων online επικοινωνίας, Autocad και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών
 • Εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί σαν επιπλέον προσόν
 • Εξοικείωση με την τεχνολογία
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Κριτική σκέψη

 Αιτήσεις με βιογραφικά να αποστέλλονται στο  hr@mhalloumas.com.cy με την ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ/3/2020

(AD-10-ΧΑΛ)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA