AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος: Θέση Εργασίας

Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Διοικητικού Λειτουργού

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ατόμου με πλήρη απασχόληση στη θέση του Διοικητικού Λειτουργού για το γραφείο του στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και ευθύνες

 • Οργάνωση γραφείου και συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματική του λειτουργία
 • Διαχείριση αλληλογραφίας και αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και ερωτήσεων από μέλη του Συνδέσμου
 • Διαχείριση του μητρώου μελών και έκδοση κάρτας μέλους
 • Σύνταξη επιστολών και εγγράφων
 • Συμβολή στη διοργάνωση και παρουσία σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου
 • Εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε συναντήσεις με άλλους φορείς
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν για υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου

Προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέση Διοικητικού Λειτουργού ή σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής
 • Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office και Outlook)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευχάριστη προσωπικότητα και προθυμία για μάθηση
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια, σχολαστικότητα και προθυμία για ανάληψη ευθύνης
 • Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας
 • Κάτοχος Διπλώματος Γραμματειακών Σπουδών και Διοίκησης Γραφείου ή άλλου συναφή κλάδου

Ωράριο: Πρωινό και απογευματινό
Μισθός: Αναλόγως προσόντων και πείρας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο (Τ.Θ. 25306, 1308 Λευκωσία) ή στο email  cyprusdiabeticassociation@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2020.

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA