AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται φιλικό και ευγενικό άτομο με Άμεση Διαθεσιμότητα

Ζητείται φιλικό και ευγενικό άτομο με Άμεση Διαθεσιμότητα – Ελεύθερο Πρόγραμμα και Επιπρόσθετες Αμοιβές – Λεμεσός

Ο βασικός ρόλος μιας συμβουλευτικής εταιρίας είναι να είναι σε θέση να έχει αποτελεσματική και παραγωγική επικοινωνία με τους πελάτες της και να αισθάνεται άνετα στην αναζήτηση νέων ιδεών παραγωγικότητας. Ο επιτυχημένος υποψήφιος για μια τέτοια εταιρία είναι ο άνθρωπος που θα είναι σε θέση να διατηρήσει σχέσεις με τους πελάτες και επίσης να εντοπίσει κενά στην τοπική αγορά για μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια τέτοια εργασία είναι η οργάνωση, η προσοχή στη λεπτομέρεια, η ευέλικτη προσέγγιση και επικοινωνία.

Ψάχνουμε για ένα φιλικό και ευγενικό άτομο που είναι πειθαρχημένο, έχει μια θετική στάση και είναι ενθουσιώδης.

Πλήρη ή Μερική Απασχόληση.

Απαιτούμενη εκπαίδευση, δεξιότητες και προσόντα:

Εμπειρία:

Προηγούμενη εμπειρία σε τομέα πωλήσεων είναι προαιρετική .

Στείλε τώρα το βιογραφικό σου σημείωμα για μια θέση προτεραιότητας.

add.manaferoffice@gmail.com

(AD-RR-54)