AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρχή Λιμένων Κύπρου: 6 Θέσεις Εργασίας

Αρχή Λιμένων Κύπρου: 6 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση έξι κενών μόνιμων θέσεων Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας, για απασχόληση στο Λιμάνι Λεμεσού.

Νοείται ότι, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, η Αρχή δύναται να αποφασίσει την απασχόληση των διορισθέντων σε άλλο/α λιμάνι/α.

Καθήκοντα, Προσόντα και Έντυπο Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 09.11.2020 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 09.11.2020.

Καθήκοντα, Προσόντα και Έντυπο Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA