AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Νηπιαγωγός/ Δασκάλα

Little Scholars Private Kindergarten: Ζητείται Νηπιαγωγός/ Δασκάλα – Λεμεσός

Το νηπιαγωγείο Little Scholars Private Kindergarten ενδιαφέρεται να προσλάβει νηπιαγωγό/δασκάλα πλήρους απασχόλησης

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Ρωσσική γλώσσα ως επιπρόσθετο προσόν)
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 31/10/20 ώρα 15.00

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@littlescholarsac.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 96490949

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA