AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

TΤελευταία Μέρα Υποβολής Αιτήσεων 19/10/2020

Tελευταία Μέρα Υποβολής Αιτήσεων 19/10 / Ενίσχυση Νεανικού Τμήματος Εταιρίας – Λεμεσός

Τελευταία Μέρα Υποβολής Αιτήσεων 19/10/2020 – Ενίσχυση Νεανικού Τμήματος Εταιρίας

Location: Αγίας Ειρήνης 137, Λεμεσός

 
Necessary qualifications:
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας, Απολυτήριο Λυκείου, Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες, Θέληση Μάθησης, Ευέλικτο Ωράριο
 
Benefits:
Εξέλιξη σε Υψηλότερη Βαθμίδα της Εταιρίας, Αναβάθμιση Βιογραφικού με Διπλώματα του Οργανισμού, Πιστοποιήσεις από Σεμινάρια, Εκτός των Ανελίξιμων Μηνιαίων Αμοιβών – Επιπρόσθετες Αμοιβές
 
Contact Information:

Υποβολή Βιογραφικού :

19/10/20   μέχρι το τέλος της ημέρας

hresumecollector@outlook.com

(AD-RR-52)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA