AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Serano: Θέση Εργασίας

Serano: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Sales Administrator

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει άτομο για την θέση του «Sales Administrator” με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος της ΑΝΑΔ.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Ενημερώνει και διατηρεί το λογισμικό ERP σύστημα της εταιρείας με τα απαραίτητα δεδομένα για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων
 • Aναπτύσσει και παράγει τόσο τυποποιημένες όσο και ειδικές αναφορές πωλήσεων
 • Δημιουργεί και παρέχει το απαραίτητο ενημερωτικό reporting για όλα τα μέλη του τμήματος πωλήσεων
 • Παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων

Προσόντα:

 • Άριστη γνώση MS Office, Εμπειρία λογισμικού ERP και προγραμμάτων CRM επιθυμητή
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο σχετικό τομέα, Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία, οργάνωση και συνέπεια.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και μεγάλες ευκαιρίες ανέλιξης.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2020:

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.