AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Depcon Construction Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η εταιρεία μας ζητά άμεσα για πλήρη απασχόληση στη Λεμεσό, Πολιτικού Μηχανικού, για την θέση Διευθυντή έργου.

Προσόντα

 • Πτυχίο πολιτικής μηχανικής
 • Τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικά στην ανέγερση κτιρίων
 • Εμπειρία στην διεύθυνση έργων τουλάχιστον 5 χρόνια
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων Microsoft Office
 • Πολύ καλή γνώση του προγράμματος AutoCad
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 • Κάτοικος Λεμεσού

Καθήκοντα

 • Προγραμματισμός έργου
 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και τήρηση αρχείων του έργου
 • Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού δυναμικού
 • Οργάνωση και συντονισμός των υπεργολάβων, τον έλεγχο και την παραγγελία υλικών και γενικά την παρακολούθηση και διεύθυνση του έργου
 • Έλεγχος ποιότητας, διαχείρισης κόστους και επιμετρήσεις
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών του υπό εκτέλεση έργου
 • Διαχείριση υγείας και ασφάλειας
 • Αναφορές προόδου

Προσφερόμενη αμοιβή αναλόγως προσόντων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail info@depcon.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA